Jigman Event & Markering bygger mervärde för framtiden, vilket ger kvalitetssäkring av
våra kunders varumärken. Genom kreativt arbete nära kunden skapar vi
avgörande förändringar som resulterar i att behålla eller öka marknadsandelar.
Din aktivitet skapar intressanta mötesplatser där kundrelationer växer, vårdas och utvecklas.

Vi får dig att synas på rätt sätt, på rätt plats och på rätt tid.
Vårdat värde varar!