Konceptet #mässamera är en helhetslösning för att synas och få besökare till er monter genom interaktion och nytänkande. En enhetlig design och ett strategiskt upplägg, lägger grunden till ett lyckat resultat. Med respekt för varumärkets profil utarbetar vi ett hållbart mässkoncept där ni vågar sticka ut och vara annorlunda.