Jigman Event & Marketing hjälper dig att samordna event och aktiviteter.
Syftet med ert event kan vara kundvård, konferens eller lansering av ny tjänst/produkt.

Idrottsarrangemang skapar en mötesplats för klubbar och företag med upplevelser som ger mersmak till motion och hälsa. Med upplevelser och interaktiva lösningar inspireras mottagaren till handling.

Din aktivitet skapar intressanta mötesplatser där kundrelationer växer, vårdas och utvecklas.